วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

คำถามนำ ???

...1.ใครมีข้อมูลปัจจุบันของอาจารย์ท่านใดบ้าง?
...2.เพื่อนๆที่หายไปไปอยู่ที่ไหนบ้าง ?
...3.พวกเราแต่ละคนทำงานอะไรบ้างตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน?
...4.ใครมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเกี่ยวคณาจารย์ เพื่อนพ้องน้องพี่???
...5.อื่นๆที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ?????

ไม่มีความคิดเห็น: